[Mã giảm 3%] Sách Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị)

  • Giảm giá Giảm 3% tối đa ₫3k, Đơn tối thiểu ₫47k
    Đã dùng 92% - còn 3 ngày nữa
    Chi tiết
  • Giảm giá Giảm 3% tối đa ₫14k, Đơn tối thiểu ₫0
    Đã dùng 74% - còn 4 ngày nữa
    Chi tiết
Cảm nhận mua hàng

Một vài cảm nhận mua hàng tổng hợp lại tóm tắt cho đơn giản các bạn nhé. Cảm nhận chỉ mang tính chất tham khảo, thậm chí là ... để nhận xu.

Các bạn xem thêm hình Sách Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh chụp thực tế bên dưới nhé.


60k nay giảm giá chỉ còn 58k thôi.

Món này đang giảm chỉ có 3% thôi, nhưng mà có còn hơn không các bạn ạ.

Các bạn đừng quên áp mã shipping vào tính ra cũng giảm được nhiều.

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)

Xuất bản: 6/2021

Số trang: 272

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị do tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS. Mạch Quang Thắng làm chủ biên; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.(hệ không chuyên lý luận chính trị)

Giáo trình được kết cấu gồm 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương 1 đề cập những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh);

Chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các chương còn lại gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Giáo trình góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

💗Sách Luật Online💗 xin trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách này! 🍀 🍀 🍀

Sach Giao trinh tu tuong Ho Chi Minh (Danh cho bac Dai hoc he khong chuyen Ly luan chinh tri) Giảm giá [Mã giảm 3%] Sách Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị). mua sách luật, đảng ở đây nhiều lần rồi, lần nào cũng ưng ý,.

Thứ 2 - Chủ Nhật 08:30 am - 05:30 pm
ONLINE 10 phút trước

NHẮN SHOP

SO SÁNH GIÁ NÈ